Raspodjela pitke vode i plina od izvorišta do potrošača

Slajd 2

Infrastrukturni sustavi

Sustavi za distribuciju pitke vode, pročišćavanje otpadnih voda, prirodnog plina za grijanjeu te sustavi za zaštitu od požara

Vodoopskrba

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Gubitak vode

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Protupožar

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Odvodnja

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Plin

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Usluge

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.